Lladro Nao Figures

LLADRO 1994 Basketball Player NAO Figurine #1226

LLADRO 1994 Basketball Player NAO Figurine #1226
LLADRO 1994 Basketball Player NAO Figurine #1226
LLADRO 1994 Basketball Player NAO Figurine #1226
LLADRO 1994 Basketball Player NAO Figurine #1226
LLADRO 1994 Basketball Player NAO Figurine #1226

LLADRO 1994 Basketball Player NAO Figurine #1226

Lladro Black Legacy 1994 NAO "Basketball Player" figurine, measures 8" tall x 3 1/2" wide.


LLADRO 1994 Basketball Player NAO Figurine #1226